Παραγωγική Διαδικασία

Ποιότητα & Έλεγχος

Τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL έχουν σχεδιαστεί με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη φύση και με γνώμονα τις ανάγκες του σημερινού ανθρώπου, που προσπαθεί να αντεπεξέλθει στις υπέρμετρες απαιτήσεις της εποχής μας.

Τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL παράγονται με τις εγγυήσεις ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Αξιοποιούν τόσο φυσικά όσο και εργαστηριακά ευεργετικά συστατικά υψηλής ποιότητας, άριστης καθαρότητας και πάντοτε σε συμπύκνωση και συγκέντρωση ιδανική για τις ανάγκες του ανθρώπου του σήμερα.

Κατά την παραγωγή των συμπληρωμάτων διατροφής ΕVIOL ακολουθούνται οι πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές. Αξιοποιούμε την αιχμή της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας για να διασφαλίσουμε την κορυφαία ποιότητά τους.

Το εργοστάσιό μας έχει πιστοποιηθεί και λειτουργεί βάσει των Προδιαγραφών Κανόνων Καλής Παραγωγής (Good Manufacturing Practices - GMP). Πρόκειται για μια σειρά από κανόνες που συνθέτουν το πλέον κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, αλλά και εξειδικευμένες προδιαγραφές που διέπουν την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι τα συμπληρώματα διατροφής ΕVIOL παράγονται σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας.
Επίσης, οι κανόνες υγιεινής κατά την παραγωγή των προϊόντων μας ακολουθούν ένα πολύ αυστηρό μοντέλο διαχείρισης κινδύνου στην ποιότητα εφαρμόζοντας το σύστημα ΗΑCCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου). Το Σύστημα HACCP που ακολουθείται πιστοποιείται από ένα φορέα διεθνούς κύρους και αξιοπιστίας όπως είναι η TÜV AUSTRIA HELLAS.
Έτσι, εξασφαλίζουμε ότι κατά την παραγωγή των προϊόντων μας τηρούνται πιστά όλοι οι έλεγχοι και οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα πάντα με τις υψηλές προδιαγραφές της GAP.

artImg.png

Πιστοποιήσεις

Ο σεβασμός στην ανθρώπινη φύση είναι μια θεμελιώδης αξία για την GAP. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει σεβασμός στον άνθρωπο, χωρίς σεβασμό για το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να ζήσει.

Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, για όλους όσους επιλέγουν τα προϊόντα μας, να γνωρίζουν πως τα κουτιά που συσκευάζονται τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL συνοδεύονται από πιστοποίηση FSC. Πρόκειται για την πλέον αναγνωρισμένη παγκοσμίως πιστοποίηση που βεβαιώνει πως διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τις συσκευασίες μας, προστατεύοντας με τον καλύτερο τρόπο το περιβάλλον.

Ακολουθώντας πιστά τις προδιαγραφές της πιστοποίησης FSC κατά την παραγωγή των συσκευασιών μας, χρησιμοποιούμε χαρτί από ξύλα ελεγχόμενης κοπής χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δάση του πλανήτη μας.