Ο Ρόλος των Βιταμινών του Συμπλέγματος Β στην Καρδιαγγειακή Λειτουργία

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ των παραγόντων που συνδέονται με την ανάπτυξη της καρδιαγγειακής νόσου είναι η παχυσαρκία, το υπερβάλλον σωματικό βάρος, οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες αλλά και η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα, οι αυξημένες τιμές των λιπιδίων στο αίμα και η υπέρταση.

Ωστόσο, πρόσφατες επιστημονικές έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη και άλλων ανεξάρτητων παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση αυτών των νοσημάτων, όπως είναι τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης.

Η ομοκυστεΐνη αποτελεί ένα αμινοξύ το οποίο όταν εμφανίζεται σε υψηλά επίπεδα στο αίμα, αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις διατροφικής έλλειψης φολικού οξέος καθώς και των βιταμινών Β12 και Β6 εμφανίζεται υψηλή ομοκυστεΐνη στο αίμα.

Αντίθετα, επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η πρόσληψη φολικού οξέoς καθώς και των βιταμινών Β6 και Β12, συμβάλλει στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ομοκυστεϊνης στο αίμα, μειώνοντας τον κίνδυνο για υπερομοκυστεϊναιμία.

Καθώς η υπερομοκυστεϊναιμία λειτουργεί συνεργικά με τους άλλους παράγοντες κινδύνου, η επαρκής πρόσληψη των βιταμινών του συμπλέγματος Β δύναται να οδηγήσει σε μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου.

Πηγές

Dawson SL, Bowe SJ, Crowe TC.A combination of omega-3 fatty acids, folic acid and B-group vitamins is superior at lowering homocysteine than omega-3 alone: A meta-analysis.Nutr Res. 2016 Jun;36(6):499-508. doi: 10.1016/j.nutres.2016.03.010. Epub 2016 Apr 1.

×